Haugaland idrettsbarnehage er med i programmet Være Sammen i regi av Haugalandsløftet. Vi har tre stykker i personalet som har deltatt i veilederprogrammet og vi kan nå kalle oss for en Løvebarnehage.

Fokuset i Være Sammen er autoritativ voksenrolle, medvirkende barn, empatiutvikling og sosial kompetanse. Være Sammen er ikke et program i tradisjonell forstand, men omhandler implementering av grunnleggende holdninger i barnehagen.
Fokus er særlig på:

  • Kompetanseheving i barnehagen
  • Implementering av den autoritative voksenrollen
  • Bedre samhandling mellom den voksne og barnet.

I barnehagen implementeres den autoritative voksenrollen gjennom kompetanseheving og refleksjon. Barnehagen jobber på systemnivå samtidig som de øker kompetansen hos hver enkelt ansatt, som også innebærer at personalet i barnehagen får en felles pedagogisk plattform.

Løveloven

I Være Sammen er verdiene formulert i Løveloven. Løveloven er noe av det første barna møter i Være Sammen. Den fremsies, synges og læres av barna. Når alle barna i barnehagen kan Løveloven og har satt avtrykket sitt i Løvens Lovbok, kan barnehagen deres bli en Løvebarnehage.

Kan du Løveloven?
Jeg skal være meg,
men gi plass til andre,
slik at de blir seg,
bry meg om en annen,
hjelpe når jeg kan.
Slik blir livet bedre
for barn i alle land!

Ser du en som plages?
Det er ikke bra!
Alle må stå sammen
om å si i fra!
Alle barn på jorden
har den samme rett
til å være trygge
og til å være sett.

For mer infor trykk her