Renhold01-1.jpg

Renholdsmedarbeider - praksisplass via NAV

Etter endt opplæring skal renholdsmedarbeider ha ansvar for:

  • Å utføre renhold i henhold til renholdsplan
  • Vask av arbeidstøy, håndklær mm
    for industri, barnehage og kantine
  • Å bidra til et hyggelig miljø for medarbeider og ansatte
  • Forefallende arbeid
     

Våre forventninger til deg:
Det forventes at renholdsarbeideren er serviceinnstilt og positiv.
Renholdsarbeider bør ha ordenssans, være pliktoppfyllende, arbeide systematisk, og følge etablerte arbeidsrutiner.
Det er viktig at du kan jobbe selvstendig og er en god representant for bedriften, både internt og eksternt.
Videre forventes det at renholdsarbeider behandler utstyret slik det er tiltenkt.
Renholdsarbeidere skal benytte fastsatt arbeidsantrekk.
Det gis nødvendig opplæring.

 

Kontaktperson tiltakene:
Nils Foss
Tlf: 450 07 444
E-post: nf@haugaland-industri.no