Plate-/sveismedarbeider - praksisplass via NAV

AS Haugaland Industri har utdannet flere fagfolk de senere år. Vi er godkjent lærebedrift i platearbeiderfaget og sveis. Vi kan tilby sveissertifikat, oppdatering av sertifikater, fagbrev i platearbeid eller sveis, læretid etter gjeldende regler. Sveisertifikater samt MPI godkjenning blir jevnlig fornyet.

Vi krever ingen forhåndskunnskap, men vi verdsetter positiv innstilling.

 

Medarbeidere i plate/sveis kan få opplæring i følgende:

 • Generell verktøybruk / orden
 • Betjene krane/løfteredskap
 • Betjene hydraulisk knekkepresse
 • Betjene båndsag
 • Betjene platevals
 • Sliping band og vinkelsliper
 • Måling, oppmerking
 • Enklere sveising, elektroder
 • Enklere sveising co2(tråd)
 • Brenning, manuelt og CNC
 • Sammensetning/punkting
 • Sveise flens til rør
 • Klipping med hydr. platesaks
 • Tegningsforståelse
 • Material kunnskap
 • Sveise rør, roterende
 • Sveise side inn
 • Sveise vertikal
 • Arbeide selvstendig

Kontaktperson:
Nils Foss
Tlf: 450 07 444
E-post: nf@haugaland-industri.no