Om AS Haugaland Industri

 
 
 

AS Haugaland Industri ble startet i 1964 og fremstår i dag som en av landets ledende attføringsbedrifter, med unik- og bred kompetanse i forhold til arbeidsmarkedet

Jobb er målet!

AS Haugaland Industri kan i dag tilby et komplett program for kartlegging av arbeidspotensialet og utdanningsmuligheter samt kvalifisering gjennom opplæring, arbeidstrening og personlig veiledning.
Dette krever stor grad av individuell oppfølging.  
Derfor har vi valgt slagordet ”Med deg i fokus”.
Våre medarbeidere er mer enn en ressurs. På mange måter kan vi si at våre medarbeidere er selve produktet.

AS Haugaland Industri har i dag rundt 50 ordinært ansatte som alle, i en eller annen form, arbeider med attføring. Til enhver tid yter bedriften oppfølging, veiledning og formidlingsbistand til ca 200 personer.

Vil du vite hvordan det hele begynte?
Les mer her

FLERE I ARBEID OG AKTIVITET

Våre verdier er forankret i likeverd og likebehandling av deltakere og ansatte uavhengig av politisk syn, medlemskap i organisasjoner, rase, seksuell legning, kjønn og alder.

Følgende verdier skal assosieres med alle bedriftens forretningsområder:

  • Redelighet, kvalitetsbevissthet og service

  • Engasjement, entusiasme og kreativitet

  • Respekt for hverandre

  • Økt livskvalitet