"Me ska skapa trygghet og utvikning!"

 

Skåre barnehage ligger plassert nord i Haugesund. Vi har 5 avdelinger og tilbyr plass til 65 barn i alderen 0-6 år. Barnehagen ligger i flott omgivelser i nær tilknytning til skog og mark. 

SATSNINGSOMRÅDE OG VERDIER  
Barnehagen vår ligger i nær tilknytning til flotte turområder. Det betyr at avdelingen våre er mye ute på tur.

Les mer om barnehagens satsningsområder og verdier XXX.

SØKE BARNEHAGEPLASS
Søknad om barnehageplass gjøres via Haugesund kommune sine nettsider.
Barnehageportalen

PRISER  
Barnehagen følger nasjonalt fastsatte priser for makspris.

Fra januar 2014 er maksprisen for foreldre justert (nasjonalt) til kr 2405,- for en 100% plass.
Skåre barnehage har i tillegg kr 350,- i matpenger.
Dette inkluderer 3 måltider til dagen (frokost, lunsj og ettermiddagsmat). Vi skaffer også babymat, Nan etc til de yngste.
Det gis 30% søskenmoderajson for barn nr 2 og 50 % for barn nr 3.