Mekanisk medarbeider - praksisplass via NAV

Vi kan tilby kvalifisering til maskinarbeiderfaget i denne avdelingen.
Etter endt opplæring skal medarbeider på mekanisk avdeling ha kunnskap om og ansvar for:

 • Generell verktøybruk/orden
 • Måleferdighet-skyvelære
 • Måling med micrometer
 • Boring, oppmerking-borsliping
 • Enklere dreiearbeid konvensjon
 • Enklere fresearbeid konvensjon
 • Utvendig gjengeskjæring konvensjon
 • Oppspenning i verktøymaskiner
 • Betjene CNC maskin med tilsyn
 • Enklere program kompetanse etc.
 • Oppstilling, verktøy i CNC maskin
 • Hardmetallkunnskap, velge type
 • Datakunnskap overføre og lagre data
 • Betjene radialboremaskin
 • Montere ventiler/paneler
 • Montering HM syl
 • Tegningsforståelse
 • Plansliping
 • Stille inn rundslipemaskin
 • Sliping, rundslipemaskin
 • Heiseinnretninger / kraner
 • Materialkunnskap
 • Undervise/ kontrollfunksjon
 • Betjene båndsag
 • Lage program på symbolic fapt
 • Lage program på procad

Våre forventninger til deg:
Det forventes at medarbeider er serviceinnstilt og behjelpelig overfor kunder. Videre forventes det at ansatte følger regler og prosedyrer de er blitt opplyst om i opplæringsperioden.

En av vestlandets best utstyrte mekaniske avdelinger. Vi produserer maskindeler til en rekke bedrifter på Haugalandet.
Vårt verksted er en trivelig arbeidsplass. 

Medarbeidere på mekanisk avdeling skal benytte fastsatt arbeidsantrekk. 
Det gis nødvendig opplæring. 

Kontaktperson:
Nils Foss
Tlf: 450 07 444
E-post: nf@haugaland-industri.no