logo 1.png
logo 2.png

Jobbveileder i Oppfølgingsteamet - 100 % fast stilling

Viktige arbeidsoppgaver:

·          Kartlegge kompetanse og jobbferdigheter gjennom karriereveiledning

·          Motivere, inspirere og veilede arbeidssøkere

·          Finne aktuelle arbeidsplasser/arbeidsoppgaver i ordinære bedrifter

·          Kontakt med arbeidsgivere/etablering av arbeidsforhold

·          Tilrettelegging av arbeid og opplæring av arbeidssøkere

·          Nødvendig oppfølging over tid

·          Samarbeid med eksterne etater

·          Skape gode relasjoner i bedriftsmarkedet 

·          Rapportere jevnlig til NAV

Vi ønsker søkere med:

·          3-årig høyskoleutdanning samt arbeidslivserfaring. Ved bred, relevant arbeidserfaring kan det gjøres unntak for utdanningskravet.

·          Evne til å drive oppsøkende virksomhet, salg og markedsføring.

·          Gode samarbeidsevner, kommunikasjonsevner, evne til å arbeide systematisk og målrettet, lederegenskaper.

·          Kunnskap om kartlegging, evaluering og rapportering.

·          Veiledning- og saksbehandlingskompetanse.

·          Kjennskap til næringslivet. 

·          Personlig egnethet vil bli vektlagt.

·          Førerkort klasse B og disponerer egen bil, kjøregodtgjørelse fra Statens regulativ.

 

Stillingen innebærer teamarbeid og vi kan tilby en variert og utfordrende jobb. Opplæring vil bli gitt. Lønn etter avtale. Ønsket tiltredelsesdato snarest, og senest 01.01.19. 

Søknad med CV sendes til nf@haugaland-industri.no.

Eller til AS Haugaland Industri, Boks 2108, 5504 Haugesund. Konvolutten merkes med ”Jobbveileder”.

 Søknadsfrist 21. September 2018.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Fagsjef Nils Foss, telefon 450 07 444.