logo 1.png
logo 2.png

AS Haugaland Industri er en av totalt 115 Arbeid & Inkluderings bedrifter i Norge. Bedriften startet i 1964 og har omlag 200 ansatte/deltakere. Vi er lokalisert sør i Haugesund kommune. Bedriften er sertifisert etter den Europeiske kvalitetsstandarden EQUASS Assuranse.

Vi har ledig stilling som Avdelingsleder attføring

Viktige arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ledelse og faglig og administrativt ansvar for alle tiltakstyper og attføringsaktiviteter i bedriften.

 • Videreutvikle attføringsdelen av kvalitetssikringssystemet Equass og bidra til at systemet blir etterlevd i alle deler av organisasjonen.

 • Samarbeid med eksterne aktører i attføringsarbeidet herunder NAV

 • Personalansvar for ordinært ansatte i attføringsavdelingen samt overordnet personalansvar for alle tiltaksdeltaker

 • Rapportering

 • Markedsarbeid

 

Vi ønsker søkere med:

 • 3-årig høyskoleutdanning samt arbeidslivserfaring

 • Kunnskaper om arbeidslivet

 • Kjennskap til det lokale næringsliv

 • Salg og markedsføring

 • Gode samarbeidsevner, kommunikasjonsevner, evne til å arbeide systematisk og målrettet, lederegenskaper

 • Kunnskap om kartlegging, evaluering og rapportering

 

Stillingen innebærer teamarbeid og vi kan tilby en variert og utfordrende jobb. Opplæring vil bli gitt. Den som ansettes må disponere bil, kjøregodtgjørelse etter statens regulativ. Lønn etter avtale. Ønsket tiltredelsesdato snarest

 

Søknadsfrist 16. Juni 2019. Søknad med CV, attester og referanser sendes til: post@haugaland-industri.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til Administrende direktør, Arvid Grimstvedt, mob. 47 47 44 44 eller mail: ag@haugaland-industri.no

Se også vår hjemmeside: www.haugaland-industri.no