Oppfølging

Formålet med tilbudet er å fremskaffe arbeid i ordinære bedrifter. Jobbveiledere i Oppfølgingstiltaket har unik kompetanse på formidling til ordinært arbeidsliv og bred kontaktflate ut mot arbeidsmarkedet.

Oppfølging tilbyr deg en personlig Jobbveileder som ut fra dine behov, interesser og evner kan bistå deg med å finne en jobb du mestrer og vil trives i.

Som deltaker i Oppfølgingstiltaket får du hensiktsmessig og nødvendig bistand på arbeidsplassen. Dette skjer i form av tilrettelegging, rådgivning og oppfølging.

Haugaland Industri leverer tiltaket Oppfølging i samarbeid med Aski og Rysteg, dersom du bor i Haugesund, Vindafjord, Sauda eller Suldal, ta kontakt med ditt lokale NAV kontor for innsøk


AFT (Arbeidsforberedende trening)

AFT gir tilbud om arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne for personer med nedsatt arbeidsevne og sammensatte bistandsbehov. AFT skal bidra til å prøve ut deltakers arbeidsevne og styrke mulighetene for å få ordinært arbeid eller ta utdanning. AFT kan vare inntil 12 måneder med mulighet for forlengelse i ett år. Deltakere som gjennomfører opplæring med sikte på formell kompetanse, kan forlenge ytterliggere ett år. Arbeidsutprøving kan gjennomføres både i våre avdelinger og i eksterne bedrifter. Målet er å øke mulighetene til ordinær jobb eller utdanning.


Jobbklubb

Det er full dags arbeid å være jobbsøker, men med godt forarbeid så kan det plutselig være dører som åpner seg for akkurat deg.

Kursene gjennomføres ca. 3 timer pr. uke i 6 uker. I grupper på 15 personer får du praktisk bistand og idemyldring omkring CV, søknad, intervjutrening, nettverksbygging og sosiale medier.

 Ta kontakt med din veileder på NAV og fortell at du vil bli med på Jobbklubb!

En Jobbveileder kan bistå deg med:

Kartlegge din kompetanse, ressurser og interesser i forhold til arbeidslivets krav.
Veiledning i forhold til ulike situasjoner knyttet til arbeidsplassen både sosialt og yrkesmessig.
Du kan også få hjelp til å skrive jobbsøknad og forberede jobbintervju.
Å få kontakt med arbeidsgivere og finne en jobb som passer til dine kvalifikasjoner.
Opplæring og tilrettelegging i direkte tilknytning til den jobben du skal utføre.
Tilrettelegging av tekniske hjelpemidler og gi deg et ordnet lønns- og ansettelsesforhold.