Vi har gode kandidater!

Fagavdelingen består i dag av 12 jobbveiledere. Vi skaffer næringslivet på Haugalandet kompetent arbeidskraft. Våre jobbveiledere følger tett opp både før, under og etter ansettelsesprosessen. Vi har lang erfaring med fagopplæring og bistand/opplæring av kandidaten skreddersys slik at det direkte tilpasses arbeidsgivers behov.

Fagavdelingen har unik kompetanse på formidling til ordinært arbeidsliv og bred kontaktflate mot arbeidsmarkedet og offentlige etater.

Ta kontakt med oss dersom du er interessert i en ny og spennende medarbeider.

Ønsker du å vurdere en kandidat over tid, har vi flere ulike løsningsalternativ. Derfor er vi Haugalandets mest fleksible bemanningspartner.
Funksjonsvurdering eller oppfølging av langtidssykemeldte

Vi tilbyr tjenester innen utprøving og oppfølging av sykemeldte i din bedrift. For eksempel avklaring av arbeidsevne, og eventuelt utprøving av nytt yrke.


For mer informasjon

Fagsjef
Nils Foss
Tlf: 450 07 444
E-post: nf@haugaland-industri.no


AS Haugaland Industri tilbyr Funksjonsvurdering  

  • Mål: Opprettholde eller etablere et aktivt arbeidsforhold for arbeidstaker, i stedet for passivt sykefravær eller tidlig pensjonering.
  • Fokusområder: den sykmeldte, forholdene på arbeidsplassen, samarbeids- og endringsmulighetene mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.
  • Kartlegging, arbeidsutprøving, vurdering, veiledning og rapportering.
  • Varighet: Inntil 6 uker.

For mer informasjon ang. søknadsskjema, ventetid o.l. - kontakt fagsjef Nils Foss 45 00 74 44

Les mer om funksjonsvurdering:

http://arbeidoginkludering.no/Files/Filer/Bransjestandard/Bransjestandard-funksjon_revidert18.pdf