"Me ska skapa trygghet!"

Haugaland idrettsbarnehage ligger plassert sør i Haugesund. Vi har 4 avdelinger og tilbyr plass til 60- 65 barn i alderen 0-6 år.

SATSNINGSOMRÅDE OG VERDIER

Det at barnehagen vår er en idrettsbarnehage betyr at vi har ekstra fokus på bevegelse og allsidig trening / aktivitet. Barnehagen har egen gymsal og basseng. I bassenget er hovedfokuset vanntilvenning, der aktivitetene skal preges av trygghet, lek og moro på barnas premisser.

Gymsalen er i bruk hver dag, og vi jobber etter et eget aktivitetsårshjul for å sikre mangfold og allsidighet. Barnehagen er også mye ute på tur - som regel til fots, men også i en kombinasjon med sykkel eller barnehagens biler. Verdiene som hele tiden ligger til grunn for den jobben vi gjør er "barna i fokus" og "idrettsglede og mestringsopplevelser".

SØKE BARNEHAGEPLASS
Søknad om barnehageplass gjøres via Haugesund kommune sine nettsider.
Barnehageportalen

PRISER OG REDUKSJONSORDNINGER
Barnehagen følger nasjonalt fastsatte priser for makspris. Fra januar 2019 justeres maksprisen for foreldre(nasjonalt) til kr 2990, for en 100 % plass. Haugaland idrettsbarnehage har i tillegg kr 350,- i matpenger pr måned (100 % plass). Dette inkluderer 3 måltider til dagen (frokost, lunsj og ettermidagsmat). Vi skaffer også babymat, Nan etc til de yngste.
Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr 2 og 50% for barn nr 3.

Ny nasjonal justering av makspris skjer 1.8.19. Ny pris blir da kr 3040,- (+ matpenger)

Les mer om nasjonal odning for reduksjon i foreldrebetaling gjeldende for mai 2015 her

  

Les mer om barnehagens satsningsområder og verdier