Bruker- og kundeundersøkelser


Vi ønsker din tilbakemelding slik at vi kan forbedre og videreutvikle våre kurstilbud, tjenester og andre leveranser. 
Velg aktuell undersøkelse i listen under og benytt pinkoden du har fått tilsendt eller utlevert fra oss.
Takk for at du hjelper oss med dette.

 

2018

 

2017