Jobbklubb

Det er full dags arbeid å være jobbsøker, men med godt forarbeid så kan det plutselig være dører som åpner seg for akkurat deg.

Kursene gjennomføres ca. 3 timer pr. uke i 6 uker. I grupper på 15 personer får du praktisk bistand og idemyldring omkring CV, søknad, intervjutrening, nettverksbygging og sosiale medier.

 Ta kontakt med din veileder på NAV og fortell at du vil bli med på Jobbklubb!