UngJobb Haugesund er i gang. Nytt, spennede samarbeid!

UngJobb Haugesund er et banebrytende samarbeidsprosjekt mellom
Haugesund kommune, NAV Rogaland, Fotballklubben Haugesund og AS Haugaland Industri.

Tilbudet er for ungdom i alderen 18 - 25 år som faller utenfor ordinære ordninger som jobb, skolegang, lærlingeordninger, fritidstilbud etc.
I dag lever om lag ca 100 personer i aldersgruppen 18 - 25 år i Haugesund av sosialstønad. 

Dette skal UngJobb Haugesund gjøre noe med!

Se repotasjen fra TV Haugaland