Jobbklubb

Det er full dags arbeid å være jobbsøker, men med godt forarbeid så kan det plutselig være dører som åpner seg for akkurat deg.

Kursene gjennomføres ca. 3 timer pr. uke i 6 uker. I grupper på 15 personer får du praktisk bistand og idemyldring omkring CV, søknad, intervjutrening, nettverksbygging og sosiale medier.

 Ta kontakt med din veileder på NAV og fortell at du vil bli med på Jobbklubb!

UngJobb Haugesund er i gang. Nytt, spennede samarbeid!

UngJobb Haugesund er et banebrytende samarbeidsprosjekt mellom
Haugesund kommune, NAV Rogaland, Fotballklubben Haugesund og AS Haugaland Industri.

Tilbudet er for ungdom i alderen 18 - 25 år som faller utenfor ordinære ordninger som jobb, skolegang, lærlingeordninger, fritidstilbud etc.
I dag lever om lag ca 100 personer i aldersgruppen 18 - 25 år i Haugesund av sosialstønad. 

Dette skal UngJobb Haugesund gjøre noe med!

Se repotasjen fra TV Haugaland