RESERTIFISERING I EQUASS

Barnehagen ble i 2012 sertifisert i Equass. Equass er et eruopeisk kvalitetsikringssystem for velferdssektoren. 6. og 7. mai i år var vi igjennom resertifisering. Da hadde vi besøk av en revisor i to dager som gikk igjennom dokumenter, prosedyrer og retningslinjer vi jobber etter. Han hadde også intervjuer med foreldre og ansatte. Og.....vi fikk BESTÅTT :-) så nå er det bare og fortsette det gode arbeidet ute i avdelingene og være klar til ny sertifisering om to år.