Tilvenning i barnehagen

Det første møtet med barnehagen legger grunnlaget 
for barnets trivsel. Foreldrene og barnehagepersonalet gir 
sammen barnet den beste starten i barnehagen. 


     •     Både barnet og foreldrene trenger en trygg voksen å forholde seg
          til i barnehagen.
     •     Gi barnet tid til å bli kjent med barnehagens ute- og inneområde,
          slik at det vet hvor det skal leke, spise og sove.
     •     Barnet trenger både forutsigbarhet og spennende inntrykk slik at
          det gleder seg til å komme i barnehagen.
     •     Når barnet leveres er det viktig å ta seg god nok tid slik at det får
          tiden det trenger til å bli klart for å skilles fra foreldrene og til å bli
          hos personalet.
     •     Gi barnet trøst og medfølelse når det gråter. Små barn blir mer
          stresset når det blir avledet.
     •     Skap gode rutiner for å levere og hente og forsøk å følge disse.
          Det er forvirrende for barnet dersom foreldrene har tatt avskjed, og
          personalet og foreldrene fortsetter å snakke sammen.
     •     Bruk tiden sammen med barnet og la det bestemme tempoet i         
          tilvenningen.