Kvalitet i barnehagen

God kvalitet i barnehagen handler først og fremst om relasjonen mellom 
det enkelte barn og de voksne og kjennetegnes ved voksne som:
     •     er engasjerte og varme i samspillet med barnet
     •     er sensitive overfor barns uttrykk og følger det opp
     •     samtaler, lytter og forteller
     •     er tydelige og sette positive grenser rundt barn
Et godt og gjensidig tillitsfullt samarbeid mellom barnehage og hjem 
er grunnleggende for kvaliteten.


Det er like farlig for et lite barn å falle 
ut av den voksnes tanker som å falle ut 
av den voksnes armer.
Donald Winnicott