Å være foreldre i barnehagen

Når foreldrene og personalet har en åpen, tillitsfull og varm 
kommunikasjon fører det til at barnet trives bedre i barnehagen.
•     Husk at positive foreldre = positive barn. Hils på og prat med barn,
          foreldre og ansatte.Tenk på hvordan dere omtaler andre familier og
          barnehagen hjemme.
     •     Foreldre trenger ikke å vite alt, men engasjement påvirker barnets
          trivsel og utvikling positivt. Vær interessert og nysgjerrig på hvordan
          barnet har hatt det i barnehagen. La barnet få tid til å fortelle på sin
          egen måte og snakk om barnehagen hjemme.
     •     Foreldrene kjenner barnet best og må ha tro på egen rolle og
          mulighet til å påvirke.
     •     Foreldre må ”lese” hvordan barnet har det og ta hensyn til at barnet
          blir sliten i barnehagen.
     •     En god dialog skaper tillit mellom foreldre og personalet. Saker tas
          opp når de oppstår på en åpen og ærlig måte. Kritikk er et lite egnet
          verktøy for samarbeid.
     •     Bruk barnehagens foreldreråd og samarbeidsutvalg aktivt.
          Barnehagen skal informere foreldrene og legge til rette for
          samarbeid. Foreldrene må engasjere seg i barnehagespørsmål
          og diskutere seg imellom.