Velkommen til nytt barnehageår!

Jeg vil benytte anledningen til å ønske nye og gamle barn og foreldre velkommen til barnehagen.

Vi har hatt en fantastisk sommer og solen har gjort oss godt. Batteriene er ladet og vi er klare for ett nytt og spennende barnehageår.

Fra den 15 august starter tilvenningen av nye barn. Det første møtet med barnehagen legger grunnlaget for barnets trivsel. Sammen med foreldrene ønsker vi å gi barna den beste starten i barnehagen.

Vi etterstreber å ha en åpen, tillitsfull og varm kommunikasjon med foreldre - dette vet vi har betydning for at barnet trives bedre i barnehagen.