Foreldre inviteres til "forestilling" i barnehagen...

Avdelingene begynner å nærme seg klare til fremvisning etter en lang prosjektperiode.

Avdelingene vil sende ut nærmere invitasjoner hvor dere skal få se hva barn og voksne har holdt på med i barnehagen siden januar.

Dyrehagen og Froskene vil invitere foreldre i April

Trollongane og Bukkenebruse vil invitere foreldre i Mai

Akvariet vil invitere foreldre i Juni.

Avdelingene har valgt ulike tema for sitt prosjekt. Barna har vært kreative hvor sang / musikk / forming / lek / utforsking har vært elementer i hele prosjektperioden. 

Så følg med etter invitasjon i barnas hyller - og noter dere dato for forestilling i barnets avdeling.