FRI I PÅSKEN 2014

Personalet har som tradisjon å avvikle ferie eller ta ut avspasering i påsken.

Vi trenger i den anledning å vite om ditt barn kommer i barnehagen de aktuelle datoene.

Åpningstiden vil bli komprimert til kl. 07.30 - 16.00, har dere behov for annen åpningstid gir dere beskjed til personalet.

datoene er:

mandag 14 april

tirsdag 15 april

Onsdag 16 april.NB: da stenger barnehagen 13.30

Lapper er hengt opp i barnas hyller, og fristen for å gi tilbakemelding er satt til fredag 14 mars.