Kompetanseheving

6. Mars drar flere fra personalet på kurs i regi av Haugalandsløftet. 

I barnehagen vår har vi opprettet et språkteam som skal ha et ekstra fokus på språk og tilrettelegging for gode språkmiljø i barnehagen. Hver avdeling har en representant i dette teamet. I morgen drar de på kurs om "begrep om begreper". I etterkant av kurset skal de ha veiledning på hvordan anvende ny kunnskap i Skåre barnehage.

 

haugalandsløftet.no