SOMMERFERIE 2014

Nå er det snart tid for å planlegge sommerferien. Vi holder åpent hele året, men både små og store har fortjent ferie:)

Utdrag fra vedtektene våre:

Alle barn skal ha 4 uker ferie fra barnehagen i løpet av barnehageåret. 3 uker skal tas sammenhengende om sommeren. den siste uken kan deles opp i enkeltdager. Husk da å gi beskjed til barnehagen 1 uke i forkant. Under ferieavviklingen vil det være redusert drift.

 

Barn som skal begynne på skolen må avvikle ferien innen 31.juli d.å

 

Alle barna har fått lapp i hyllen om sommerferie.

Husk svarfristen 10 april.