Dyrehagen har fått sceneteppe

En fredag i måneden samles alle barna i barnehagen til fellessamling. Avdelingen bytter på hvem som har ansvar for underholdningen. Både barn og voksne er involverte i sang / teater / dans mm.

Alle avdelingene er også i en prosess hvor de jobber med ulike prosjekter. Dette skal munne ut i en forestilling på et senere tidspunkt. Det varier hvordan personalet ønsker å presentere sitt prosjekt med barna. (film, bilder, teater,sang og musikk)

Det merkes på huset at det foregår spennende ting i de ulike avdelingene.

Personalet har fokus på barns medvirkning.

Hva passer vel bedre da, enn å få på plass et scene-teppe?

Takk til Sølvi og vaktmesterne som har samarbeidet om å få dette til.