Verktøykassen

Tema personalet jobber med denne måneden er ROS OG OPPMUNTRING.

Dette er elementer i ros og oppmuntring:

VÆR SPESIFIKK OG KONKRET

VIS ENTUSIASME

SMIL, TOMMELEN OPP

GI ROS RASKT

GI OPPMUNTRING OG ROS UNDERVEIS

LÆR BARNET Å ROSE SEG SELV

IKKE BLAND ROS OG KRITIKK

ROS BÅDE SOSIAL ADFERD OG NÅR BARNET MESTRER ANDRE TING

OPPMUNTRE BARNET SELV OM DET IKKE GJØR ALT PERFEKT

ROSE OG OPPMUNTRE SMÅ FRAMSKRITT


25 mars kommer Beate Engeseth fra arbeidsgruppen i Verktøykassen. Hun etterspør hvordan vi har jobbet med temaet denne perioden. I denne timen er det mye refleksjon over egen praksis.