Vi er der for at du skal få en best mulig tid i barnehagen, og svarer på store og små spørsmål og skal veilede deg videre.

Vi er der for at du skal få en best mulig tid i barnehagen, og svarer på store og små spørsmål og skal veilede deg videre.

Barnehageassistent - praksisplass via NAV

Å jobbe i barnehagen innebærer å gi av seg selv til mange andre mennesker.
Det er en jobb som krever at du er til stede og er aktiv, men som også gir utrolig mye tilbake.
Kvaliteten på barnehagen vises i hvordan du som voksen jobber med barna.
Hvilken personlighet, kunnskaper, ferdigheter du har i møtet med barna.
Vi kan tilby opplæring som barnehageassistent, lærekandidat,
barn og ungdomsarbeider, arbeidspraksis og vikartjenester.
 

Våre forventninger til deg:
For at du skal nå målene dine er det viktig at du:

  • Orienterer deg på avdelingen; spør, let og undersøk
  • Tar initiativ ovenfor barna og er aktiv sammen med dem
  • Jobber aktivt med målene i handlingsplanen din
  • Møter forberedt til samtaler
  • Er villig til å prøve ut det mest mulig
  • Sosiale ferdigheter, selvkontroll, tåler stress og lignende

 

Kontaktperson:
Sidsel Øxnevad
Tlf: 484 99 014
E-post: so@haugaland-industri.no

 

Kontaktperson tiltakene:
Nils Foss
Tlf: 450 07 444
E-post: nf@haugaland-industri.no