TOPPEN:
3 - 6 år
12 plasser
Pedagogisk leder:
Marianne Larsen
Tlf: 484 99 016

STJERNENE:
2 - 6 år
18 plasser
Pedagogisk leder:
Kenneth Henriksen
Tlf: 484 99 047

 

 

SOLSTRÅLENE: 
2 - 6 år
18 plasser
Pedagogisk leder: 
Paul Engedal
Tlf: 484 99 022

SØLEPYTTEN:
0 - 3 år
10 plasser
Pedagogisk leder:
Anne Grethe Håland
Tlf: 484 99 021

 

 

KROKODILLEDAMMEN:
0 - 3 år
10 plasser
Pedagogisk leder: 
Vigdis Sørvåg
Tlf: 484 99 012