FLIKK FLAKK:
3 - 6 år
18 plasser
Pedagogisk leder:
Vigdis Sørvåg
Tlf: 484 99 047

 

 

KLATREVEGGEN: 
3 - 6 år
18 plasser
Pedagogisk leder: 
Paul Engedal
Tlf: 484 99 022

ROKKERINGEN:
0 - 3 år
12 plasser
Pedagogisk leder:
Anne Grethe Dirdal Håland og Unni Midtgård
Tlf: 484 99 021

 

 

ERTEPOSENE:
0 - 3 år
12 plasser
Pedagogisk leder: 
Line Silde Bungum og Gine Hagen
Tlf: 484 99 012